Business Coaching Rafał Stawasz

W czym może pomóc business coaching…

W ramach coachingu pomagam i prowadzę właściciela firmy w prowadzeniu biznesu, pomagając mu sprecyzować wizję jego działalności oraz to, jak pasuje ona do jego osobistych celów. Business coaching jest procesem stosowanym w celu doprowadzenia firmy z miejsca, w którym się znajduje do miejsca, w którym właściciel chce się znaleźć.

Coaching i Mentoring mogą być czasem mylone, największa różnica polega na tym, że mentor koncentruje się na doradztwie, natomiast coach pomaga właścicielowi w planowaniu celów i rozliczaniu się z nich, aby osiągnąć sukces.

W business coachingu budujemy plan działania razem z właścicielem firmy!

Proaktywni właściciele firm starają się zrozumieć, dlaczego osiągnięcie celów związanych z rozwojem firmy jest dla nich osobiście ważne oraz jaki wpływ będzie to miało na ich życie. Ostatecznie to właściciel firmy decyduje o tempie i pasji, z jaką cel zostanie osiągnięty. Jeśli nie jest on powiązany z osobistymi marzeniami, celami i planami właściciela firmy, nie ma palącego powodu, dla którego osiągnięcie tego celu biznesowego miałoby być kluczowe.

Po wyjaśnieniu, dokąd właściciel firmy chciałby doprowadzić swój biznes, business coaching pomoże mu zaplanować i ustalić priorytety, jakie cele i strategie są potrzebne, aby pomóc mu zbliżyć się do celu. Coach biznesowy będzie spotykał się z właścicielem firmy regularnie, co tydzień lub co miesiąc, aby utrzymać go na dobrej drodze do realizacji zobowiązań podjętych podczas ostatniej sesji coachingowej.

W ramach sesji business coachingu pomagam właścicielom określić swoje cele i stworzyć mapę drogową, która pozwoli im je osiągnąć. Ich spojrzenie na firmę może pomóc właścicielom firm zobaczyć, które pozycje są tylko zadaniami, a które są celami długoterminowymi.