W czym pomoże neuroprzywództwo…

Jestem autorem szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju osobistego.Moją specjalizacją jest szkolenie z zakresu neuroprzywództwa. Aktywnie wspieram organizacje w rozwoju osobistym ich kadry pracowniczej, prowadząc szkolenia z takich dziedzin jak:

Neuroprzywództwo

Neuroprzywództwo opisujemy jako sztukę synchronizacji nauki o mózgu z zachowaniami przywódczymi, co daje nam możliwość dokonania rzeczywistych zmian w liderze oraz w organizacji. To dlatego, że zrozumienie neuroprzywództwa pomaga nam wyjaśnić wpływ, jaki na nasz sukces i porażkę mają nasze emocje i zachowania oraz zachowania osób z naszego otoczenia.

Leadership

Skuteczne przywództwo nie jest sztuką – to nauka. Nie jest uzależnione od żadnych modnych powiedzonek czy sloganów. W przywództwie najbardziej przydaje się wiedza o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Sposób działania, reagowania czy kontaktowania się z innymi jest efektem konkretnych procesów poznawczych. Wszystko to, co nas motywuje, nudzi czy determinuje nasze reakcje na zagrożenia lub nagrody zależy od sieci neuronowych, umiejscowionych tuż za czołem i nieco powyżej uszu.

Zarządzanie sobą

Prowadzę również szkolenia w zakresie naurozarządzania sobą. Wyjaśniam jaki wpływ na naszą pracę oraz życie mają neuroprzekaźniki, tak aby pogłębić samoświadomość, zmaksymalizować działanie oraz nauczyć się panowania nad nawykami.